GDPR

Numele și adresa persoanei responsabile

Persoana responsabilă în sensul regulamentului general privind protecția datelor și a altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și alte reglementări privind protecția datelor este:

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană

Str. Clucerului 35, et. 2
011363 București România
Tel.: +40 21 223 15 31
E-mail: drahk(at)ahkrumaenien.ro
Website: www.ahkrumaenien.ro

Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilului cu protecția datelor al persoanei responsabile este:

D-nul George Marina
RODAX Management SRL
Str. Acvariului 25A
061493 București România
Tel.: +40 21 444 07 11
E-Mail: office(at)rodax.ro
Website: www.rodax.ro

Informații generale despre prelucrarea datelor

1. Domeniul de aplicare al prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, procesăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unei pagini de internet funcționale, precum și a conținutului și serviciilor noastre. Prelucrarea datelor personale ale utilizatorilor noștri are loc numai cu consimțământul utilizatorului. O excepție se aplică cazurilor în care consimțământul prealabil nu este posibil din motive de fapt și prelucrarea datelor este permisă prin lege.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În situația în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, secțiunea 6 articolul 1 lit. a GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene) reprezintă baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executării unui contract, în care una dintre părți reprezintă persoana vizată, secțiunea 6, articolul 1 lit. b GDPR reprezintă baza juridică. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale. Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea interesului legitim ale societății noastre sau ale unei părți terțe și dacă interesul, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu depășesc interesul anterior, secțiunea 6 articolul 1 lit. f DSGVO reprezintă baza juridică pentru prelucrare.

3. Ștergerea datelor și durata stocării

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării este eliminat. Stocarea poate avea loc, de asemenea, dacă este prevăzută de legiuitorul european sau național în reglementările, legile sau alte reglementări ale UE la care trebuie să se supună persoana responsabilă. O blocare sau ștergere a datelor are loc chiar și atunci când expiră o perioadă de stocare prevăzută de normele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.

I. Disponibilitatea site-ului și crearea de fișiere de tip jurnal

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor

Ori de câte ori este vizitată pagina noastră de internet, sistemul nostru colectează, în mod automat, date și informații aferente sistemului informatic al computerului care accesează site-ul. Prin acest proces sunt colectate următoarele date:

  • (1) informații privind tipul de browser și versiunea folosită;
  • (2) sistemul de operare al calculatorului de pe care se accesează site-ul;
  • (3) furnizorul de servicii de internet prin care se accează site-ul;
  • (4) adresa IP a utilizatorului;
  • (5) Data și ora accesului;
  • (6) Site-uri de internet accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru. 

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor și fișierele jurnal este secțiunea 6 articolul 1 lit. f GDPR (General Data Protection Regulation GDPR 679/2016, Regulamentul General de Protecție a Datelor al Uniunii Europene).

3. Scopul în care se prelucrează datele

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a facilita furnizarea site-ului către computerul utilizatorului. Pentru a face acest lucru, adresa IP a utilizatorului trebuie să fie stocată pe durata sesiunii.

Fișierele de tip jurnal se stochează pentru a asigura funcționalitatea site-ului de internet. În plus, aceste date ne ajută să optimizăm site-ul și să asigurăm securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. În acest context, aceste date nu vor fi analizate în scopuri de marketing.

4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate. În cazul colectării de date pentru punerea la dispoziție a site-ului, acestea sunt șterse de fiecare dată când se încheie respectiva sesiune.

În cazul stocării datelor în fișierele de tip jurnal, datele vor fi șterse cel târziu după șapte zile. Nu există situații în care să fie depășită această perioadă. Într-o atare situație adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau modificate de așa manieră încât să nu mai fie posibilă alocarea acestora la clientul care îl accesează.

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere

Pentru funcționarea site-ului de internet este necesar să fie colectate date pentru punerea la dispoziție a site-ului de internet și acestea trebuie salvate în fișiere jurnal. În consecință, utilizatorul nu dispune de posibilitatea de a obiecta.

II. Utilizarea de cookie-uri

1. Descrierea și domeniul de aplicare al procesării datelor

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat. Unele elemente ale paginii noastre de internet necesită identificarea browserului de acces inclusiv atunci când utilizatorul trece de la o pagină la alta. În plus, folosim pe site-ul nostru cookie-uri care permit efectuarea unei analize a comportamentului de navigare al utilizatorilor.

Nu este posibilă alocarea datelor la utilizatorul care accesează site-ul. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorilor.

Când vizitează site-ul nostru, utilizatorii sunt informați cu privire la utilizarea cookie-urilor în scopuri analitice și se face trimitere la această declarație de confidențialitate privind datele. În acest context, este de asemenea evidențiat și modul în care stocarea de cookie-uri poate fi dezactivată în setările browserului.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării de cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic este secțiunea 6 articolul 1, f, GDPR.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata utilizării de cookie-uri în scopuri analitice este secțiunea 6 articolul 1, a, GDPR în cazul în care respectivul utilizator și-a dat consimțământul în acest sens.

3. Scopul procesării datelor

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic constă în simplificarea utilizării site-urilor de internet pentru utilizatori. Unele funcții sau pagina noastră de internet nu pot fi puse la dispoziție în lipsa unor cookie-uri. Pentru aceasta, este necesar ca browserul să fie recunoscut și atunci când utilizatorul trece de la o pagină la alta.

Datele de utilizator colectate prin cookie-urile necesare tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizatori.

Utilizarea cookie-urilor analitice servește și la îmbunătățirea calității site-ului nostru și a conținutului său. Din cookie-urile analitice obținem informații privind modul în care este folosit site-ul de internet; pe baza acestor informații avem posibilitatea de a optimiza în mod constant serviciile noastre.

4. Durata stocării, posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise de la acesta pe site-ul nostru. Acesta este motivul pentru care, în calitate de utilizator, aveți control complet asupra utilizării de cookie-uri. Prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți dezactiva sau limita transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru, este posibil să nu puteți utiliza complet toate funcțiile site-ului nostru.

Puteți găsi mai multe detalii despre fișierele cookie în secțiunea dedicată („Politica de cookie”) a site-ului nostru de internet.

III. Înregistrarea

1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

Pe pagina noastră web oferim utilizatorilor noștri opțiunea de a se înregistra, aceștia furnizând astfel date cu caracter personal. În acest proces, datele sunt introduse cu ajutorul unui formular, sunt apoi transmise către noi și stocate. Nu transferăm automat astfel de date unor terțe părți. În conformitate cu procesul de înregistrare, utilizatorul își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este dat de secțiunea 6 articolul 1, a, GDPR, pentru situația în care utilizatorul consimte la prelucrarea datelor personale. În cazul în care înregistrarea servește executarea unui contract a cărui parte contractantă este utilizatorul sau executarea măsurilor precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este reprezentat de secțiunea 6 articolul 1, b, GDPR.

3. Scopul prelucrării datelor

Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru executarea unui contract cu utilizatorul sau pentru executarea măsurilor precontractuale. Înregistrarea dumneavoastră poate fi o Cerere de înscriere în calitate de membru sau Înregistrarea pentru participarea la un eveniment.

4. Durata stocării

Datele sunt șterse de îndată ce acestea nu mai sunt necesare în vederea îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate. Acesta este cazul datelor colectate în timpul procesului de înregistrare pentru executarea unui contract sau pentru executarea măsurilor precontractuale, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Chiar și după încheierea unui contract, cerința de stocare a datelor cu caracter personal ale partenerului contractual poate rămâne în vigoare pentru a îndeplini cerințele contractuale sau legale.

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere

În calitate de utilizator, aveți în orice moment opțiunea de a anula înregistrarea. Datele dumneavoastră personale stocate pot fi modificate oricând. Pentru a modifica sau șterge datele dumneavoastră, vă rugăm să ne trimiteți o solicitare scrisă utilizând adresele furnizate în secțiunea Contact a acestui site de internet.

Dacă datele sunt necesare pentru executarea unui contract sau pentru executarea măsurilor precontractuale, o ștergere prematură a acestor date este posibilă numai în măsura în care cerințele contractuale sau legale nu exclud ștergerea datelor personale.

IV. Adresa de E-Mail

1. Descrierea și scopul procesării datelor

Pe pagina noastră de internet există adrese de e-mail care pot fi folosite pentru a ne contacta pe cale electronică. În această situație datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate. În acest context, aceste date nu sunt înaintate și nici transmise în mod automat către terțe părți. Aceste date sunt utilizate numai pentru procesarea conversației.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este capitolul 6 articolul 1, a, GDPR în cazul în care utilizatorul și-a exprimat consimțământul. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în legătură cu trimiterea unui e-mail este secțiunea 6 articolul 1, f, GDPR. Dacă scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru procesare este secțiunea 6, articolul 1, b, GDPR.

3. Scopul prelucrării datelor

Datele personale colectate prin formularul de introducere a datelor sunt procesate pentru stocarea datei de contact furnizate și tratarea comunicării care a fost inițiată de dumneavoastră. În cazul în care contactul este stabilit prin e-mail, interesul legitim necesar constă tot în prelucrarea acestor date. Alte date personale prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc doar prevenirii unei utilizări necorespunzătoare a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

4. Durata stocării

Datele sunt stocate în conformitate cu duratele stabilite de fiecare acțiune și scop pentru care se realizează colectarea datelor. Stocarea datelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și ale politicii interne de securitate a informațiilor.

5. Posibilitatea de a ridica obiecțiuni și de ștergere

Utilizatorul are opțiunea de a revoca acordul său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, el poate în orice moment să ridice obiecțiuni față de stocarea datelor sale personale. Într-o atare situație, nu va mai putea fi continuată conversația. Puteți revoca consimțământul dumneavoastră și ridica obiecțiuni față de stocare în scris prin e-mail la adresele furnizate în secțiunea Contact a acestui site de internet. Într-o atare situație toate datele personale stocate în procesul de stabilire a contactului vor fi șterse.

V. Transferul datelor către terți

1. Operatori de site-uri de internet

În conformitate cu procesarea, datele cu caracter personal sunt transferate și / sau sunt accesibile agențiilor însărcinate cu administrarea site-ului web, precum și furnizorului de servicii tehnice. Astfel de acțiuni sunt reglementate prin acorduri corespunzătoare cu respectivii furnizori de servicii.

2. Butoane de partajare social media

Notă generală: Rutinele automate social media de tip Plug-In au de obicei ca rezultat înregistrarea imediată a adresei IP a vizitatorului precum și înregistrarea comportamentului browserului folosit. Acest lucru poate apărea și dacă nu apăsați butonul. Pentru a preveni acest lucru, folosim metoda Shariff. În acest caz, butoanele noastre de social media vor stabili un contact direct între rețeaua socială și dumneavoastră numai dacă faceți clic pe respectivul buton de distribuire. Dacă sunteți deja conectat (ă) la o rețea socială, acest lucru se realizează fără o fereastră suplimentară pentru Facebook. Twitter afișează de obicei o fereastră pop-up în care textul mesajului tweet poate fi editat în continuare. În acest fel, puteți publica conținutul nostru în rețelele sociale fără ca aceste rețele să poată compila profiluri complete de navigare.

3. Facebook

Site-ul nostru utilizează pluginurile rețelei sociale Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SUA. Prin utilizarea metodei Shariff, Facebook va obține informații despre adresa IP și despre vizita dumneavoastră pe site-ul nostru dacă faceți clic pe buton. Dacă utilizați plugin-ul în timp ce sunteți conectat la Facebook, Facebook este capabil să aloce modalitatea dumneavoastră de utilizare la contul dumneavoastră de utilizator.

Nu deținem niciun control asupra oricărei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de către Facebook și nu avem nici o influență asupra acestora. Mai multe informații pot fi găsite în declarația de confidențialitate a datelor Facebook.

4. Twitter

Site-ul nostru utilizează pluginurile rețelei sociale Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA. Prin utilizarea metodei Shariff, Twitter va obține informații despre adresa IP și vizita dumneavoastră pe site-ul nostru doar dacă faceți clic pe buton.

Nu deținem controlul asupra oricărei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de către Twitter și nu avem nici o influență asupra unor astfel de situații. Mai multe informații pot fi găsite în declarația de confidențialitate a datelor a Twitter.

5. Xing

Site-ul nostru utilizează plugin-ul de partajare Xing pentru rețeaua socială Xing, XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germania. Făcând clic pe buton, browserul dumneavoastră se conectează la Xing, fiind astfel executate și funcțiile plugin-ului. În acest context, Xing nu stochează date cu caracter personal și utilizarea dumneavoastră nu este înregistrată și prin intermediul unui modul cookie. Mai multe informații pot fi găsite în declarația de confidențialitate a datelor Xing.

Cu toate acestea, Xing fiind o entitate externă, nu deținem controlul asupra unei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de către Xing și nu avem nici o influență asupra unor astfel de situații.

6. LinkedIn

Site-ul nostru utilizează plugin-ul de partajare LinkedIn al rețelei sociale LinkedIn, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda, parte a Microsoft Corporation. Făcând clic pe buton, browserul dumneavoastră se conectează la LinkedIn fiind astfel executate funcțiile plugin-ului. În acest context, datele personale nu sunt stocate de LinkedIn, iar utilizarea dumneavoastră nu este înregistrată și prin intermediul unui modul cookie. Mai multe informații pot fi găsite în declarația de confidențialitate a datelor LinkedIn.

Cu toate acestea, LinkedIn fiind o entitate externă, nu deținem controlul asupra unei posibile colectări și utilizări ulterioare a datelor dumneavoastră de către LinkedIn și nu avem nici o influență asupra unor astfel de situații.

7.Filme YouTube

În unele cazuri, am încorporat videoclipuri YouTube pe site-ul nostru care sunt stocate pe serverele furnizorului YouTube și care pot fi redate de site-ul nostru printr-o astfel de încorporare. Încorporarea videoclipurilor se realizează cu opțiunea activată pentru setările avansate de confidențialitate a datelor. Dacă redați aceste videoclipuri, cookie-urile YouTube și cookie-urile DoubleClick sunt stocate pe computerul dumneavoastră și datele pot fi transmise către Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA, în calitate de operator al YouTube.

La redarea videoclipurilor stocate de YouTube, conform informațiilor curente, vor fi transmise către Google Inc., în calitate de operator al YouTube și al rețelei DoubleClick, cel puțin următoarele date: adresa IP și ID-ul cookie-ului, adresa specifică a paginii noastre accesate, data și ora de acces a sistemului, ID-ul browserului. Transmiterea acestor date se efectuează independent dacă aveți un cont de utilizator Google prin care sunteți conectat sau nu aveți un cont de utilizator. Dacă sunteți conectat(ă), aceste date pot fi eventual alocate direct contului dumneavoastră de către Google. Dacă nu doriți ca o astfel de alocare pentru profilul dumneavoastră, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului de redare a videoclipului.

YouTube sau Google Inc. stochează astfel de date ca profiluri de utilizare și, dacă este cazul, le utilizează în scopuri de marketing, de cercetare de piață și / sau de proiectare bazată pe cerere de site-uri de internet. O astfel de analiză este efectuată în special (și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru a oferi publicitate bazată pe cerere și pentru a informa alți utilizatori despre activitățile efectuate de dumneavoastră pe site-ul nostru. Aveți dreptul să vă opuneți față de crearea unor astfel de profile de utilizatori; pentru a vă exercita acest drept trebuie să contactați Google în calitate de operator al YouTube.

8. Harți Google

Acest site utilizează serviciul de cartografiere Google Maps Google Inc. Prin utilizarea acestui site, vă dați acordul dumneavoastră pentru colectarea, prelucrarea și exploatarea datelor eventual colectate în mod automat de către Google și reprezentanții săi. Termenii de utilizare a serviciului Hărți Google. Informații suplimentare privind scopul și întinderea colectării și prelucrării datelor de către Google pot fi găsite pe această pagină de informare.

9. Analiza site-ului cu Google Analytics

Acest site utilizează serviciul „Google Analytics” furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) pentru a analiza modul de utilizare a site-ului de către utilizatori. Serviciul folosește module cookie – fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră final. Informațiile colectate prin intermediul acestor cookie-uri sunt în general transmise către un server al Google din SUA și stocate acolo. Anonimizarea IP este activă pe acest site. Adresa IP a utilizatorilor este redusă în statele membre ale UE și în Spațiul Economic European. Datorită acestei scurtări, referința personală la adresa dumneavoastră IP este eliminată. În conformitate cu acordul de prelucrare a datelor încheiat de operatorii site-urilor de internet cu Google Inc., Google Inc. compilează o analiză a utilizării site-ului și a activității site-ului prin intermediul datelor colectate și oferă servicii legate de utilizarea internetului.

Aveți opțiunea de a preveni stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră prin efectuarea modificărilor corespunzătoare în setările browserului dumneavoastră. Nu putem garanta faptul că veți putea utiliza toate funcțiile acestui site dacă browserul dumneavoastră nu acceptă cookie-uri.

VI. Drepturile persoanelor vizate

Aveți următoarele drepturi conform GDPR 679/201: dacă datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, aveți dreptul de a obține informații privind stocarea datelor dumneavoastră personale (secțiunea 15 GDPR).

În cazul prelucrării de date personale incorecte, aveți dreptul la corectarea acestora (secțiunea 16 GDPR).

În cazul existenței unor cerințe legale, aveți dreptul de a solicita ștergerea sau limitarea prelucrării și aveți dreptul să vă opuneți unei astfel de procesări (articolele 17, 18 și 21 GDPR).

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor sau dacă există un contract care se referă la prelucrarea datelor și dacă prelucrarea acestor date este efectuată prin procese automatizate, aveți dreptul la portabilitatea datelor acolo unde este cazul (secțiunea 20 GDPR).

Dacă veți face uz de drepturile menționate mai sus, AHK România va verifica dacă sunt îndeplinite cerințele legale. Pentru informații complete, accesați secțiunea Politica GDPR a site-ului nostru.

Întreaga Politică de Securitate a datelor cu caracter personal poate fi accesată aici.

Latest Events
Event Search